10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

11 Aralık 2019, 13:23
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

1945 yılında kabul edilen ve Birleşmiş Milletler'in temelini olusturan Birlesmiş Milletler Şartı'nın giris bolümünün 1. ve 2. maddelerinde barış ile insan hak ve özgürlüklerine saygıyı güçlendirme amacı vurgulanır. Dünya barışı, medeni ve siyasi haklarla (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan, ifade, örgütlenme özgürlüğü vb.) olduğu kadar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar (çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dil hakları) ile doğrudan ilişkilidir.

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında yaşam bulamamıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü de, var oluş gerekçesiyle çelişir biçimde, hak ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede/sonlandırmada, mülteci krizlerine müdahalede, küresel çapta doğal ve kültürel mirasın korunmasında, yoksullukla ve adaletsizlikle mücadelede, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü ayrımcılığı sonlandırmada yeterince etkin olamamaktadır.
Evrensel Bildirge’nin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez hakların tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir.
Türkiye, pek çok uluslararası insan hakları sözleşmelerine imza atmış ve hatta İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmenin ilk imzacısı olmakla övünmüştür. Ancak, bugün gerek İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi gerekse İstanbul Sözleşmesi gibi insan ve kadın haklarına dair sözleşmeler uygulanmamaktadır.

Türkiye’de hâlâ işkenceden, işsizlikten, çalışma hakkının kısıtlanmasından, grev yasaklarından, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasından, çocuk işçilerden, kadınlara, engellilere ve diğer dezavantajlı gruplara ayrımcılıktan, eğitim olanaklarına ulaşamayan çocuklardan söz ediyoruz. Hâlâ adalet talebi yakıcı bir sorun. Çünkü bağımsız bir yargıdan söz edemiyoruz. Bu açıdan ülkemizde ağır baskı koşulları altında olsalar da tüm kurum ve kuruluşlara, insan hakları savunucularına büyük görevler düşüyor

İnsan hakları evrenseldir, bütünseldir, bölünmezdir. Haklar ve özgürlükler birbirleriyle irtibatlıdır. Biri diğerine tercih edilemez. İnsan haklarıyla insandır.

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı