3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

04 Aralık 2019, 09:43
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

 Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Dolayısıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, karşılaşılan sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarihtir.

Engelliler bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsa, toplu taşıma araçları engelliye uygun olmadığı için kullanamıyorsa, engelli araçları için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa, işe girmek istediğinde reddediliyorsa, insanların “sen bunu yapamazsın” cümlelerine maruz kalıyorlarsa asıl engel burada demektir. Yani asıl engel, hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve “sen bunu yapamazsın” şeklinde ortaya çıkan önyargılardır.

Herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda yaşayabilmek için gerekli düzenlemeler hem ulusal, hem de uluslararası yasalarda belirtilmiştir oysa. Engelli bireylerin ayrımcılıkla mücadele edebilmeleri için, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile kendilerine verilmiş olan haklardan haberdar olmaları gerekir.

Bugün ülkemizde tüm hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanacağını bilmeyen, bunların önemini kavrayamayan pek çok engelli ve engelli ailesi var.

Avrupa Konseyince kentsel politikalardan yola çıkarak oluşturulan ve 1992 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı’nda engelliler ile ilgili hükümler oldukça önemlidir. Bu şartın “Kentlerdeki Özürlü Ve Sosyoekonomik Bakımdan Engelliler” başlığında, her kentlinin en temel hakkının kentteki tüm sosyal aktivitelere ve olanaklara bedensel ve zihinsel kabiliyetlerine bakılmaksızın, kendi özgür iradeleriyle erişebilme hakkı tanınmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Konseyi şartı, kent yöneticilerine önemli bir sorumluluk yükleyerek, kentlerin herkesin her yere erişilebilirliğini sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu bağlamda engelli bireylere ilişkin politikalar aşırı himayeci değil, toplumla bütünleştirici olmalıdır. Bütünleştirme politikalarında ise engellilerin kendi aralarında kurmuş olduğu derneklerin işbirliği ve dayanışmasına vurgu yapılmıştır.

Tarihsel süreç boyunca aralıksız devam eden engellilerin toplumsal hayatta var olma çabası, tüm toplumun eşit, adil ve özgür yaşama mücadelesinin bir parçasıdır.  Engelliliğe yol açan savaş, iş kazası, trafik terörü, sağlık hakkından faydalanamama vb. sorunlar insanlığın ortak sorunu olup bunların ortadan kaldırılması için mücadele toplumsal bir görevdir.

 

Neler Yapılabilir

Engellilerin toplumsal yaşamlarında sahip oldukları haklar yeterince ulaşılabilir olmalı, bunun için bilgi dağıtım kanalları ve iletişim zenginleştirilmelidir. Engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki “yaşanabilir koşulları” yalnızca ekonomik araçlarla geliştirilmemeli, saygıya dayanan bir toplumsal bilinçle engelleri aşmak hedeflenmelidir.

Bireyi engelli olmaya iten sebeplerin çeşitliliği göz önüne alındığında “engelli eğitimi” ilk olarak engelli olmayan bireylerden başlanarak verilmelidir.

Sorunların sürekli dile getirilmesi için tartışma kültürü oluşturulmalı ve somut adımlar atılmalıdır.

Engelli bireylerin yerel siyasette yer alması teşvik edilmeli, böylelikle, engellilerin yaşadıkları bölgelerde sorunlarının daha etkin olarak anlaşılması ve giderilmesinin de önü açılmalıdır.

Önemle belirtmek isteriz ki, bu tür belirli gün ve haftaları anlamlı kılmak bizlerin elindedir. Sorunlar bir güne sıkıştırılarak ötelenmek yerine; çözüm önerilerinin tüm taraflarca üretilerek yaşama geçirilmesiyle çözülür.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun…

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ

 

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı